Fundacja Fabryka Talentów

Misja i wizja Fundacji

worldNasza wizja

"Stwórzmy świat, w którym nauka i technologia są celebrowane, gdzie młodzi ludzie marzą, aby stać się bohaterami nauki i technologii.”

Oto sentencja, która przyświeca naszej fundacji. Pragniemy promować ideę „nauki poprzez zabawę”, „nauki poprzez praktykę” i tym samym zafascynować dzieci nowymi zdobyczami techniki

Naszą misją jest

  • wspieranie działań promujących kreatywne i innowacyjne rozwiązania w drodze nauki i rozwoju młodego człowieka,
  • rozbudzanie zainteresowania nauką i technologią,
  • rozbudzanie ducha pracy grupowej,
  • wspieranie dzieci i młodzieży w poszukiwaniu rozwiązań złożonych problemów,
  • pobudzanie kreatywnego myślenia i twórczej wyobraźni dzieci.
© Fundacja Fabryka Talentów 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone Realizacja © TA Group 2009