Aktualności

Aktualności

 • 21 listopada 2012

  W najbliższą sobotę (24 listopada 2012 r) odbędzie sie regionalny turniej FLL. Jak co roku miejscem turnieju jest Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawiekiej (ul Św. Boboli 8). Publiczność zapraszamy od godziny 12.00

 • 11 września 2012

  Tegoroczny sezon FLL Senior Solutions rozpoczęty. Opis tegorocznego zadania i projektu badawczego oraz wszystkie niezbędne materiały dostępne są ... 

 • 09 maja 2012

  Funadcja Fabryka Talentów ma przyjemnosć zaprezentować nowy produkt edukacyjny eduSens, którego twórcą jest firma YDP. EduSensus Uczeń zdolny to multimedialne oprogramowanie wspomagające rozwój predyspozycji i uzdolnień dzięki zajęciom prowadzonym metodą projektu edukacyjnego.

eduSensus Uczeń zdolny – bezcenna pomoc w rozwijaniu zdolności dzieci!

logotypygora


Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać.

W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej,

trzeba stwarzać im warunki do prezentowania swych osiągnięć (…)

 

walizka

EduSensus Uczeń zdolny to multimedialne oprogramowanie wspomagające rozwój predyspozycji i uzdolnień dzięki zajęciom prowadzonym metodą projektu edukacyjnego.

Z programu z sukcesem mogą korzystać nauczyciele, szukając inspiracji i wsparcia w realizacji zajęć metodą projektu edukacyjnego. Program został przygotowany dla uczniów klas początkowych szkoły podstawowej w wieku 6-10 lat do realizacji na zajęciach dodatkowych w ramach ogłoszonego przez MEN projektu „Rok odkrywania talentów”.

Wyniki badań z ostatnich lat pokazują, że uczniowie znakomicie radzą sobie w sytuacjach typowych, przećwiczonych w szkole. Trudności pojawiają się w sytuacjach nowych dla dziecka, kiedy musi ono twórczo zastosować poznane wcześniej umiejętności. Uwagę zwraca się też na naturalną w tym okresie rozwojowym ciekawość świata, co oznacza, że każde dziecko jest twórcze. Współczesne koncepcje psychologiczne koncentrują się na wielowymiarowości uzdolnień dziecka. Różne wymiary inteligencji każą traktować edukację jako proces zróżnicowany i zindywidualizowany. Optymalne środowisko edukacyjne powinno być bogate i stymulujące wszechstronny rozwój ucznia, bo tylko uczeń twórczy jest zdolny.

Metoda projektu edukacyjnego angażuje dzieci do aktywnego uczestnictwa w procesie konstruowania wiedzy, utrzymując wysoki poziom ich motywacji i ciekawości poznawczej. Nauczyciel pełni tutaj funkcję wspierającą, pozwalając aby dziecko stało się „małym badaczem”. Uczniowie uczą się samodzielności i aktywności, a zdobyta wiedza nabiera osobistego znaczenia. Dzieci zdobywają kompetencje przydatne w dorosłym życiu.

gociuInnowacyjna formuła produktu eduSensus Uczeń zdolny zakłada, że przez odkrywczy świat nauki prowadzi uczniów Profesor WiemBoWiem, młody, szalony naukowiec. Nie tylko podpowiada on, jak pracować, ale także dba o wysoki poziom motywacji, udzielając pozytywnych wzmocnień w formie nagród - krótkich atrakcyjnych animacji. Obecna jest także postać Pomocnika Profesora WiemBoWiem - pojawia się w poszczególnych projektach, np. pszczelarz w projekcie „Ul” czy tancerka w projekcie „Teatr”.

Program eduSensus Uczeń zdolny składa się z 25 kompletnych projektów pogrupowanych w 5 bloków tematycznych: Świat wokół nas; Kompas, Mapa, GPS; Wynalazki; Sami też to potrafimy!; Co w trawie piszczy?. Ekrany wyświetlają się zgodnie z etapami konstruowania projektu w metodzie projektu edukacyjnego. Dodatkowo w aplikacji są 2 ekrany specjalne: Nasze pytania i plan działania – do tworzenia mapy myśli oraz Podsumujmy – komikser, czyli narzędzie do samodzielnego tworzenia komiksów przez dzieci. Zaletą funkcjonalności programu jest również to, że może on służyć zarówno do pracy indywidualnej, jak i z grupą dzieci.

 

Korzyści dla ucznia i nauczyciela

Podczas realizacji programu mogą być kształtowane różne kompetencje ucznia, dotyczące ogólnego rozwoju, a także te przewidziane w podstawie programowej dla etapu edukacji wczesnoszkolnej: polonistyczne, matematyczne, przyrodniczo-techniczne i artystyczne. Korzystając z programu eduSensus Uczeń zdolny, nauczyciel ma dostęp do propozycji projektowych, które może, ale nie musi wykorzystać, dostosowując się do indywidualnych zainteresowań, możliwości i potrzeb uczniów. Nauczyciele pracujący metodą projektu wyzwalają w sobie nowe podejście do procesu nauczania, a obserwując szybkie efekty swojej pracy, osiągają satysfakcję i zadowolenie, przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu.

Program multimedialny eduSensus Uczeń zdolny został wzbogacony o zestaw tradycyjnych pomocy dydaktycznych: e-Sudoku, e-Mandale, Dyplomy, Naklejki i Szachy.

Wyniki pracy z programem można opublikować na przeznaczonej do tego stronie internetowej: www.wiembowiem.pl, za pośrednictwem której nauczyciele mogą wymieniać się doświadczeniami z opracowanych projektów. Na  stronie tej można oglądać przygotowane prezentacje oraz porównać  wyniki z osiągnięciami uczniów z innych szkół.

szachy

 

Możliwości i wyjątkowe funkcjonalności programu:

 • unikalne połączenie metodyki postępowania z uczniem zdolnym oraz narzędzi do dyspozycji nauczyciela i uczestników zajęć,
 • dostosowanie do pracy z rzutnikiem i tablicą interaktywną,
 • doskonałe narzędzie do prowadzenia zajęć jednocześnie z całą grupą uczniów,
 • zawiera m.in.: nowoczesne zasoby multimedialne, pakiet publikacji, pomoce tradycyjne, karty pracy i motywujące nagrody dla dzieci.

Program ma za zadanie:

 • stymulowanie ciekawości poznawczej,
 • kreowanie i uwzględnianie alternatywnych możliwości wyboru,
 • formułowanie hipotez, projektowanie, decydowanie o wyborze sposobu postępowania,
 • rozwijanie umiejętności abstrahowania, wnioskowania i dedukowania,
 • kształtowanie myślenia strategicznego,
 • uczenie współdziałania w grupie (wspólne przygotowywanie projektów),
 • stymulowanie zaradności, życiowego sprytu i przedsiębiorczości.

eduSensus Uczeń zdolny ─ przykładowe  ekrany programu :

zrzuty

 

Patronat nad programem eduSensus Uczeń zdolny objęli:

patroni
© Fundacja Fabryka Talentów 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone Realizacja © TA Group 2009